Podkarpackie za podrobno luczyce

В отдела, разбира се, омайната зона, която съществува в Подкарпатие, никой от нас няма да може да се оплаче от безцветност. В последния днешен остатък в края на краищата има и поглъщащи уебсайтове, също стандарти, които ще осветят местния сезон. Сред оригиналните стаи в самия пейзаж на Przemyśl има място, наречено Łuczyce. Мястото е любознателно за любителите на историята и за присъстващите, които са глухи от антики на култовата мрежа. Какви любопитства за изявлението в експедициите след последния клон на провинция Подкарпацки?Łuczyce се дефинира чрез поставяне в свръхестествено благодарен басейн Wiaru - армия, която спира през предпланините на Перемишл. В изоставения Łuczyce никой няма да може да се оплаче от депресия. Напитки от най-съвременните съоръжения има тромава църква на Bestowal на Истински Мария Дона от 1856 г., която ефективно съблазнява пътуването на световете по приятелска и необичайна линия. В Łuczyce, тепърва да гласува за поход, в хана, където е подходящо да се наслади на спектър от изящни експонати, пресичащи реда на сградата на обмислянето. Напитки от тях съществуват Fort III IIIuczyce - някои от добре запазените бастиони в района на Перемишл, на които със сигурност ще отделя почти никакво внимание. Тази разходка е оформена за всеки от нас с горда школа от истории и успоредно с това, реалността да бъде наситена с подобна природа на долината на Уиър, освен на предпланините на Перемишл.