Otvaryane na magazina i kasov aparat

Задължението на данъкоплатците е да програмира т. Нар. Стокова база в касата. Можете да го направите сами или с помощта на услугата на уебсайта. Касовият апарат на магазина трябва да бъде предварително програмирана стокова база, която избира, наред с други неща, имената на отделни стоки и услуги, които предприемачът има за продажба. Правилно дадени имена се отпечатват както в оригинал, така и върху копието на разписката.

https://bra-bianchi.eu/bg/Bracelet Bianchi - Освободете се от симптомите с неизвестен произход. Възвърнете здравето при забързан начин на живот!

За съжаление законовите разпоредби не са посочени в настоящите роли в края, за да не създават трудности за потребителите на касови апарати. Много от тях не искат много обширна база данни със стоки, но в същото време биха предпочели да избегнат проблеми с данъчната служба. Данъчната служба може да покаже недостатъци в програмирането на касата, ако фирмите на предлаганите продукти или помощ не са точно посочени.

Когато въвежда имена в стокова база, той трябва да има предвид възможностите на оборудването на касата си. Отделните модели касови апарати имат различен брой знаци, които могат да бъдат въведени. И накрая, министърът на финансите представя, че всяко описание на използвания продукт или услуга би позволило неговата идентификация. Твърде общите имена не отговарят на законовите изисквания за създаване на стокова база за касови апарати.

Въпросите относно капацитета на продуктовата база и помощта на касата са особено актуални за предприемачите, които предлагат голямо разнообразие от стоки или предоставят диференцирани услуги. Колкото повече ефекти и помощ, толкова по-малко работа може да се програмира в пазарната база и толкова по-важен е необходимия капацитет на жилищната база на касата. И както знаем, наредбата от 14 март 2013 г. относно касовите апарати уточнява, че „фискалният бон трябва да включва, наред с другото, наименованието на продукта или услугата, което се отнася за тяхната проста идентификация“. След това се отстраняват ситуации, при които данъкоплатците ще използват имената на конкретен брой продукти / услуги, а не имената на отделни продукти / услуги.

В заключение, когато създавате стокова база за касов апарат, трябва да се запознаете с няколко нюанса в съвременните издания и най-вече хора със законови изисквания. Известно неизпълнение, контролът върху данъчната служба със сигурност е свързан с трудни последици, които всички предприемачи биха предпочели да избегнат. Малко по-малко ограничителни са наредбите за малките предприятия, например за местните магазини, в които не е необходимо да се уточняват много добре наименованията на предлаганите продукти, моделът не изисква използването на пълнозърнеста кифличка или кифличка с маково семе, и кок, кок, само с логото на нужното количество данък за конкретен продукт.