Metan vzriv ukrayna

Добивът в района му е най-деликатният в целия свят и въпреки метановите въглища е най-безопасният. Безопасността беше постигната чрез използването на различни техники и предпазни мерки, благодарение на които ограничаваме възможността за запалване или експлозия на метан.

https://cte-slim.eu/bg/

За да избегнем експлозията на метан, свеждаме до минимум появата на фактори, които го насочват, които могат да бъдат намалени с помощта на подходящи устройства. В бъдеще на мината, тоест към стената или към прародителя, трябва да се подава електричество за захранване на комбайните и транспортьорите, транспортиращи продукцията. Метанът се запалва и експлодира поради искренето на повредени кабели или образуването на електрическа дъга. Затова във всички електрически устройства се използва по-висока експлозивна защита. Благодарение на такава защита, въведена в настоящите устройства и машини, намаляваме до минимум навлизането на електрически потенциал в центъра на метана, така че в случай на повреда да не достигне трагедията. Миньорите на електротехници на дъното на рудника са специално обучени в отдела за защита от взрив и огнеустойчивост, за да могат спокойно да извършват собствената си работа за себе си и собствените си хора от подземния свят. Всеки подземен електротехник веднъж на всеки пет години трябва да разчита на участието си в такова обучение, завършено с изпит, благодарение на което неговата информация ще бъде освежена и ще се запознае с други модели и методи за постигане на огнеустойчивост и експлозия.Следователно защитата от експлозия и огнеустойчивост е важен фактор, взет във всички мини, благодарение на който намалява до минимум риска от експлозия на метан.