Legalizatsiya na kasov aparat

Bliss HairBliss Hair Ефективен начин за постигане на максимална регенерация на косата

Потребителите на касови апарати, или по-строго отговарящи на собствениците на тези устройства, носят много задължения по закона. Фискалните касови апарати са специален вид устройства, свързани с тяхната стопанска дейност, чието използване е строго регламентирано от различни закони и закони. Нито едно от устройствата, използвани в името, като компютри, телефони или дори специализирани производствени машини, не са укрепени с такъв брой цели като касови апарати.

След закупуването на касовия апарат трябва да я вземете в данъчната служба. Офисът ще даде уникален номер на касата. Задължително е да се въведе постоянен номер на всички касови апарати, като всеки от тях ще получи различен уникален номер. Следващата стъпка, която трябва да бъде завършена, е фискализирането на касовия апарат, което може да се извърши само от оторизирани доставчици на услуги. Касовите апарати в Краков са не само място за продажба, но и оторизиран сервиз. Струва си да се сключи договор за всички финансови корпорации в една корпорация с една услуга, в позицията, в която са получени фискални устройства. В данъчното заглавие трябва да предоставите данни за услугата, което е сериозно за сумите в хладно предприятие. Данъчната служба трябва да посочи и промяната на касовата служба. В случай на повреда, само тази избрана услуга е упълномощена да променя касовия апарат и този конкретен сайт може да работи всеки завой в паметта на устройството. Когато регистрирате продажби на сума, или същите за артикули или услуги, трябва да отпечатате периодични фискални отчети. Обикновено това са дневни, месечни и годишни отчети и по-често тримесечни. Липсата на доклади може да доведе до налагане на глоби на собственика на касовия апарат. Когато използвате касови апарати, трябва да помислите за периодичния им преглед, който може да направи само единствено избраната услуга. Тогава то е изключително важно, тъй като санкциите за преразглеждане на касовия апарат могат да бъдат наистина трудни за компанията. Цялата документация, съчетана с касовия апарат, включително книжката с касовите апарати, периодичните фискални отчети трябва да се съхранява заедно със спецификацията на компанията. Офисът може да види всички документи в продължение на няколко години, след като престане да използва касовия апарат или дори след закриване на бизнеса. При затваряне на фирма, трябва да запомните новото задължение, наложено на собственика - да прочете фискалната памет на касовия апарат, която да живее само чрез услугата.